لیست فایل ها - صفحه 2

پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی با موضوع ارزش ویژه برند

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی با موضوع ارزش ویژه برندفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 40این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت بازرگانی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.(...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی بالینی با موضوع کنترل عواطف بیمار مبتلا به اسکولیوز

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی بالینی با موضوع کنترل عواطف بیمار مبتلا به اسکولیوزفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 19 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی بالینی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویس...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مديريت بازرگانی با موضوع توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاری

دانلود پروپوزال رشته مديريت بازرگانی با موضوع توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاریفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 26این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مديريت بازرگانی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش ش...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع وضعیت کیفیت زندگی در بیماران

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع وضعیت کیفیت زندگی در بیماران فرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 11 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شد...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با موضوع نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با موضوع نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداریفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 37 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت بازرگانی میباشد که طبق اصول و استاند...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع تاب آوری در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبی

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع تاب آوری در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبیفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 21 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع تنظیم هیجان در تعارضات دوستانهفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 21 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده اس...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه با موضوع مدل رقابتی مایکل پورتر

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه با موضوع مدل رقابتی مایکل پورترفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 42 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت بازرگانی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته هوش هیجانی با موضوع تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه

دانلود پروپوزال رشته هوش هیجانی با موضوع تنظیم هیجان در تعارضات دوستانهفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 21 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته هوش هیجانی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.(...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی با موضوع مشخصه های محیطی کسب و کار

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی با موضوع مشخصه های محیطی کسب و کارفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 41 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت بازرگانی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مديريت اجرايی گرایش بازاريابی با موضوع دولت الکترونیک

دانلود پروپوزال رشته مديريت اجرايی رشته بازاريابی با موضوع دولت الکترونیکفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 37 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مديريت اجرايی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته هوش هیجانی با موضوع تاب آوری و امیدواری در میان زنان نابارور

دانلود پروپوزال رشته هوش هیجانی با موضوع تاب آوری و امیدواری در میان زنان نابارور فرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 22 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته هوش هیجانی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع علایم اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع علایم اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزانفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 20 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی ...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع عملکرد خانواده و صمیمیت زناشویی

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی با موضوع عملکرد خانواده و صمیمیت زناشوییفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 21 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده ا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک با موضوع راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک با موضوع راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبیفرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 17 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته مدیریت اجرایی (M.A) میباشد که طبق اصو...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی بالینی با موضوع سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی بالینی با موضوع سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم فرمت فایل : Word قابل ویرایش.تعداد صفحه: 22 این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته روانشناسی بالینی میباشد که طبق اصول و استاندا...

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صفحه1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی