فایل های دسته بندی کلاس ششم دبستان - صفحه 1

پاورپوینت پیشرفت فنون و علوم در دوره ی اسلامی (پیشرفت های علمی مسلمانان- درس ششم ابتدایی)

پاورپوینت پیشرفت فنون و علوم در دوره ی اسلامی (پیشرفت های علمی مسلمانان- درس ششم ابتدایی)– شامل 17اسلاید در قالب پاورپینت و قابل ویرایش

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم و پنجم علوم ششم

حرکت ورقه ها در مجاورهم به سه صورت ممکن است باشد. 1- دو ورقه از هم دور می شوند. بیش تر محل ورقه های دور شونده در میان اقیانوس ها قرار دارند در این مناطق مواد مذاب از بین دو ورقه خارج شده و بین دو ورقه سخت می شود و پوسته جدید حاصل می گردد.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فعالیت های پیشنهادی کتاب ریاضی ششم

مکان فانوس دریایی را با چه عددی نشان دهیم؟ مرغ دریایی در چه ارتفاعی پرواز می کند؟ با چه عددی مکان خرچنگ قرمز را که در انتهای تصویر قرار دارد نشان دهیم؟ فاصله ی بین مرغ دریایی و ماهی زرد چقدر است؟ فاصله ی بین خرچنگ قرمز و لاک پشت چقدر است؟ فاصله ی هشت پا تا سطح دریا چقدر است؟ مرغ دریایی در چه ارتفاعی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفدهم هدیه های آسمان کلاس ششم

دانش آموز نمونه معلم بچه ها را به پنج گروه تقسیم کرد و روی تابلوی کلاس نوشت: « ویژگی های یک دانش آموز نمونه» این موضوع بحث گروهی ماست؛ ۱۵دقیقه فرصت دارید با یکدیگر همفکری کنید و بعد نماینده هر گروه نظر گروه را برای دیگران بگوید. ذهن ها به کار افتاد ؛ اندیشه ها گل کرد و هیجان ها و همهمه، ک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول ریاضی ششم ابتدایی

انواع کسر کسرهای کوچکتر از واحد: کسرهایی که صورتشان از مخرجشان کوچکتر است. کسرهای برابر واحد: کسرهایی که صورت و مخرج آن ها برابر باشد. کسرهای بزرگتر از واحد: کسرهایی که صورتشان از مخرجشان بزرگتر است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مرور هدیه های آسمان ششم

اسماعیل که تازه به دنیا آمده بود، تشنه بود و بی تاب و مادرش هاجر در جست و جوی آب. اسماعیل پاشن هی پایش را به زمین زد و ناگهان زمین جوشید و چشمه‌ی زمزم جاری شد. لبخند رضایت بر لب‌های خشکِ سرزمین خالی از گیاه مکّه نقش بست و هاجر که برای یافتن آب، هفت بار بین دو کوه صفا و مروه دویده بود، شادمان و شتابا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی (دوستی) ششم ابتدایی

با نیاز های انسان در سال های پیش آشنا شدید . اینجا هم با نیازی به اسم دوستی می پردازیم. هر انسانی نیاز ارتباط دارد ارتباط یک نیاز خیلی مهم است . وقتی که انسان با کسی ارتباط برقرار نکند تنها و افسرده می شود پس ارتباط یکی از نیاز های مهم انسان است. انسان ها بیشتر ارتباط خود را با دوستان خود دارند دو

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 1 هدیه های آسمانی پایه ششم

بخشی از پاورپوینت : آنگاه که شب درآید و تاریک ی آن بر جهان چیره شود، آنگاه که ستاره ای بدرخشد و چشم‌ها از دیدنش خیره شود و آنگاه که …… تو را می‌ستایم. هرگاه …… هرگاه به آسمان و زمین، به صخره‌ها و کوه‌های سنگین یا به درختان و گل‌های رنگین می‌نگرم، تو را سپاس می‌گویم...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یکتایی هدیه های آسمانی پایه ششم

سوالات متن درس: در شعر به کدام یک از صفات خداوند اشاره شده است؟ یکتایی ، خوبی و مهربانی، دانایی ، پاکی پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید. خداوند مهربان نیازهای همه را می داند و همه چیز را با نظم و هماهنگی آفریده است. او تنها آفریننده ی جهان است که با دانایی و توانایی خود جهان را ادار

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی