فایل های دسته بندی فرشگاه و خدماتی - صفحه 1

پشم سنگ

پشم سنگ و پشم شیشه از مهمترین محصولات ایران پارس است.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تآسیس شرکت تبلیغات

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تآسیس شرکت تبلیغات که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تأسيس سنگ فروشی

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تأسيس سنگ فروشی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل