فایل های دسته بندی جانور شناسی - صفحه 1

مقاله بررسی تولید مثل

قسمتی از متن: جانوارن هم، براي توليد مثل، به سلول هاي نر و ماده نياز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمك نام دارد كه در اندام هاي توليد مثلي نر و ماده به وجود مي آيند در همه مهره داران و بعضي از بي مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند. اما در بعضي بي مهره‌ها از قبيل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضي ا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زیست جانوری ( جبیر آهوی کویر ایران)

قسمتی از متن: جـِبیر یکی از انواع آهو است که در ایران زندگی می‌کند .جبیر پستانداری علفخوار حلال گوشت و نشخوار کننده است که از نظر رده بندی تا حد خانواده و جنس باآهو در یک شاخه قرار گرفته ولی از نظر گونه با آن متفاوت است جبیر را آهوی کویری نیز می نامند زیرا از جمله پستانداران بزرگ بیابان های خشک مرکز

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل