فایل های دسته بندی صنایع شیمیایی - صفحه 1

طرح توجیهی تولید نیتروژن و اکسیژن مایع

طرح توجیهی فنی، اقتصادی، مالی تولید نیتروژن و اکسیژن مایع ؛ مقدمه: اكسيژن ونيتروژن به عنوان مهمترين گازهاي تشكيل دهنده هوا كه در حيات موجودات زنده نقش عمده اي را ايفا ميكنند ،شناخته مي شوند. هوا متشكل از 21% اكسيژن و78%نيتروژن ويك درصدمابقي گازها از جمله دي اكسيد كربن ،گازهاي بي اثر،اكسيدهاي نيتروژن

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارافرینی صابون

قسمتی از متن: به منظور بسته بندي هر نوع صابون پوشش كاغذي و يا سلوفان ‚‌جعبه و يا كارتن در نظر گرفته مي شود . جهت بسته بندي صابون لباس شوئي فقط كارتن (72 تائيژ) و براي صابون حمام جعبه در نظر گرفته مي شود . در هر جعبه 6 قالب صابون جا مي گيرد و هر 48 جعبه نيز در يك كارتن قرار داده ميشود . در مورد صابون

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی شركت صنعتی هنكل

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) شركت صنعتی هنكل که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی شركت توليدی فرقان شيمی

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) شركت توليدی فرقان شيمی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید كاتاليست كانورتور که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح توجیهی تولید مایعات شوینده

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید مایعات شوینده که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی بازيابی نقره از فيلم و محلول های ظهور فيلم عكاسی و راديولوژی (Silver Recycling)

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) بازيابی نقره از فيلم و محلول های ظهور فيلم عكاسی و راديولوژی (Silver Recycling) که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تولید اکسید کروم 120 تن در سال

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید اکسید کروم 120 تن در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی توليد الكل ازخرما (ظرفيت الكل 300 هزار لیتر ، اسيدسيتريك60 هزار لیتر، تفاله خرما 30 تن)

توضیحات: طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) ت توليد الكل ازخرما (ظرفيت الكل 300 هزار لیتر ، اسيدسيتريك60 هزار لیتر، تفاله خرما 30 تن) که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و ....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی