فایل های دسته بندی Access - صفحه 1

سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد)

سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد)در پایگاه داده اکسس : که دارای قابلیت : ثبت پرونده- شماره سیستم - پرونده - نام - نام خانوادگی - نام پدر - کد ملی - تاریخ پرونده - سایر توضیحات جستوجوی مشخصات جستجوی شماره ملی جستجوی شماره سیستم لیست شماره پرونده لیست تاریخ خروج مشخصات سیستم و میتوانید

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل