فایل های دسته بندی سی شارپ - صفحه 6

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شاپ) 1- با اين برنامه ميتوانيد تعدادي دانشجو را ثبت نام كنيد(نام ، نام خانوادگي ، رشته ، نمره ، درس ) 2 – در باكس مخصوص كد دانشجو را نوشته اطلاعات دانشجو را نشان ميدهد كه ميتوانيد ويرايش يا حذف كنيد. 3 – براي حذف دانشجو 2 دكمه delete – clear با 2 دستور مختلف در نظر گر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاك كردن سطل آشغال توسط (سی شارپ)

پاك كردن سطل آشغال توسط سي شارپ : با اجراي اين برنامه سطل آشغال سيستم با پرسيدن مطمئن هستيد پاك ميشود. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صدا بوسيله فركانس و زمان (سی شارپ)

صدا بوسيله فركانس و زمان: مقدار فركانس را به هرتز و زمان را به ميلي ثانيه وارد كرده و صداي توليد شده را پخش ميكند. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد مقسوم عليه های عدد (سی شارپ)

تعداد مقسوم عليه عدد : عدد را وارد كرده، اعلام ميكند چه تعداد مقسوم عليه دارد ، و مقسوم عليه ها را نشان ميدهد. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه باكس با داشتن چند زير منو ( ریاضی،تاریخ،ستاره) (سی شارپ)

باكس با داشتن چند زير منو : شامل : رياضي ( اعداد اول ،فيبونانچي ،معكوس ،فاكتوريل ) تاريخ ( عددي را داده اعلام ميكند چندمين روز از چندمين ماه است ) ستاره ( تعداد سط را نوشته ستاره را بصورت مثلث پر شده از ستاره نشان ميدهد ). فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در م

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مشخص كردن اتصال سيستم به نت (سی شارپ)

مشخص كردن اتصال سيستم به نت : اين برنامه به كاربر اعلام ميكند كه سيستم به نت وصل هست يا خير. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

windows aplication نمونه ای کامل از درایو (سی شارپ)

windows aplication نمونه ای کامل از درایو : با این برنامه میتوان درایوها و محتویات داخل هر درایو در سیستم خود را در محیط سی شارپ مشاهده کرد . فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ: فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی