فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 2

انتقال حرارت

مبانی انتقال حرارت اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پایدار ، دائم و یا پایا می نامیم و واژه یک بعدي بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتقال جرم کتاب

عملیات انتقال جرم به جداسازي مخلوطها به سازندههاي آنها مربوط میشوند بهشرط ایـنکـه ایـن عملیـات باعـث به وجود آمدن تغییراتی در ترکیب مخلوطها شود.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

. کتاب رئولوژي رشته پلیمر

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب انتقال مومنتوم

دانش فناوري مکانیک سیالات با درك و مفاهیم ویژگی هاي سیال و همچنین بکارگیري قوانین اساسی مکانیک و ترمودینامیک و انجام آزمایشهاي دقیق بسیار گسترش یافته است . کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب لاستیک-الاستومتررشته پلیمر

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور سعی شده مطالب این مجموعه تست به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک سیالات

در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود , با اصول و قـوانین نیـوتن , پایسـتگی تکانـه , انـرژي وتکانه ي زاویه اي به خوبی آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم . مکانیک سیالات نیـز بخشـی از علـم مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کنترل فرآیند رشته مهندسی شیمی

حلقه: هر مسیر بسته اي که با شروع از یک نقطه به همان نقطه برسیم و از هیچ نقطه اي بیش از یکبار عبور نکرده باشیم یک حلقه است نکته: در تشکیل یک «حلقه» «یا یک مسیر هرگز شاخه اي را که از آن عبور کرده ایم دوباره رد نمی شویم. مسیر: زمانی که ما از یک نقطه به نقطه دیگر می رویم در واقع یک مسیر را طی کرده ایم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی