فایل های دسته بندی مبانی نظری - صفحه 1

فصل دوم ادبيات نظری و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های بهزیستی در ایران

ارائه خدمات اجتماعي، اقتصادي در راستاي محروميت ذاتي همه جانبه از افراد آسيب ديده ناشي از شرايط مختلف اجتماعي، توان و نيروهاي كارآمدي را در چهارچوب يك سازمان يا سيستم خاص مي طلبد. همسو با اين حركت ارگانها، نهادها و مؤسسات دولتي و خصوصي در امر خدمات اجتماعي – اقتصادي فعاليت دارند.يكي از سازمانها كه...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم ادبيات نظری و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های پرخاشگری و اختلال دوقطبی

نفر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد- نشان مي دهد كه در كشور ما، پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني ـاجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم ادبيات نظری و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های ارزیابی و مدیریت بحران

از نظر لغوي واژة ارزيابي به معني تعيين ارزش چيزي است . به گفته برخي از صاحب‌نظران، ارزيابي با دو واژة ارزشيابي و سنجش مترادف است و نمي‌توان بين اين سه واژه تفاوت معنايي و مفهومي قائل شد...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم ادبيات نظری و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های اختلال شخصیت و تاریخچه نوجوانی

تعبير نوجواني به عنوان يك مرحله بحراني، در اصل از فلاسفه يوناني، بخصوص ارسطو گرفته شده است اما كسي كه براي اولين بار به شكل شايان توجهي بلوغ و بحران را بحران به طوفان، در آن يك انقلاب و زايش دوباره مي بيند. (احدي و محسني، 1322، ص 14)....

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم ادبيات نظری و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های ابتکار و نوآوری

در كشور ما به دليل برخورداري از امكانات طبيعي و منابع خداداي متاسفانه به فرايند نوآوري توجه چنداني مبذول نگرديده است و منتظر بوده‌ايم تا ديگران براي ما فكر كنند و به توليدات محصولات و فرايندهاي جديد بپردازند و نتايج آنها را پس از مدت طولاني و منسوخ شدن دريافت و به كار گيريم...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های تیپ شخصیتی وروان شناسي فردي

هر فرد پديده اي منحصر به فرد و يگانه است و نظريه پردازان شخصيت مي‌كوشند تا روابط پيچيده بين ابعادمتفاوت كردار فرد را دريابند،با مطالعه شخصيت افراد خصوصياتي كه بر اساس آن فردي از فرد ديگر متمايز مي‌شود روشن مي‌گردد ..

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های جرم و جرم شناسی

در جرم شناسی، علت آفریننده جرم است. یک علت قبل از اثر به وجود می آید و سپس اثرات آن ظاهر می شود. به طور کلی، علت، ناشی از مجموعه ی چندین عامل جرم زا و فقر عوامل بازدارنده می باشد. ..

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل دوم ادبيات و پيشينه تحقيق مفاهیم و نظریه های عزت نفس در اسلام

عزت نفس سازماني درجه اي از باور و اعتقاد اعضاي سازمان است كه آنان مي توانند نيازهايشان را به وسيلة سهيم شدن در نقشهاي درون سازمان برآورده سازند ....

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های جرات ورزی (فصل دوم)

تعاریف جرأت ورزی هاوجی و همکاران (2005) جرأت ورزی را این گونه تعریف نمودند: جرأت ورزی دربرگیرنده ی احقاق حق خود، ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خود به روشی مناسب، مستقیم و صادقانه است، به گونه ای که حقوق دیگران را از بین نبریم.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی