فایل های دسته بندی پروپوزال - صفحه 9

پروپوزال رشته مدیریت مالی

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته مدیریت مالی، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر است که با فرمت word ارائه

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کیفیت فراگیر

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته مدیریت فناوری اطلاعات ، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر است که با فرمت

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته سیستم های اقتصادی اجتماعی، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر است که با فر

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی بالینی

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته روانشناسی بالینی، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر است که با فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته روانشناسی بالینی

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته روانشناسی بالینی، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر است که با فرمت word

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

دانلود پروپوزال رشته مدیریت استراتژیک, پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک, دانلود پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک, نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک, پاورپوینت پروپوزال مدیریت استراتژیک, پروپوزال مدیریت استراتژیک, رایگان , روش تحقیق , پروپوزال پر شده رشته مدیریت استراتژیک, دانلود پروپوزال

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته علوم ورشی رفتار حرکتی

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته رفتار حرکتی، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر است که با فرمت word ارائه

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته مدیریت منابع انسانی

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته مدیریت منابع انسانی، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر است که با فرمت wor

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

این پروپوزال آماده مرتبط با رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی ، می باشد مقطع کارشناسی ارشد است که مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق و یا دروسی مشابه است این پروپوزال شامل تعريف مساله بيان سوال هاي اصلي تحقيق بیان مساله فرضیه تحقیق سابقه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف کاربردها و بخش های دیگر

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی