فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

پرسشنامه مقیاس بازنگري شده ي اختلال اضطراب فراگیر

دانلود پرسشنامه مقیاس بازنگري شده ي اختلال اضطراب فراگیر،با فرمت PDF و در 2 صفحهبخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم

دانلود پرسشنامه تحمل ابهام نوع دوم،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 13بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بازارگرایی

دانلود پرسشنامه بازارگرایی،با فرمت PDF و در 1 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 13بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو

دانلود پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو،با فرمت PDF و در 2 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 20بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کودک آزاری

دانلود پرسشنامه کودک آزاری،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 25بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استانداردهای حرفه ای معلمان

دانلود پرسشنامه استانداردهای حرفه ای معلمان،با فرمت PDF و در 8 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 105بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت - نوجوانان و جوانان

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت - نوجوانان و جوانان،با فرمت PDF و در 2 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 58 بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه چابکی سازمانی

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی،با فرمت PDF و در 4 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 29بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب اجتماعی برای نوجوانان

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی برای نوجوانان،با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 18 بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی