فایل های دسته بندی ژنتیک - صفحه 1

مقاله ژنتيک يا علم وراثت

قسمتی از متن: ژنتيک يا علم وراثت را قلب علوم زيست شناسي ميگويند. هر موجود زنده نتيجه همکاري دو عامل توارث و محيط است که وي را قادر به ادامه حيات ميسازد .ماده وراثتي خصوصيات موجود زنده يعني استعدادهاي نهاني و محدوده هاي زيستي را باعث ميگردد در صورتيکه محيط شامل تغذيه و کليه عوامل ديگري است که با ژنها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل