فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

پاورپوینت منطقه حفاظت شده نایبند

منطقه حفاظت شده نایبند و تاثیر صنایع نفت و گاز بر آن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر دمای زمین

چگونگی تاثیر افزایش دی اکسید کربن و اثر آن بر دمای زمین

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد عامل هاي شيميايي و آثار آن بر محيط زيست

موادي هستند جامد، مايع و گازي شكلي كه بر اثر خواص فيزيكي و شيميايي خود موجب ضايعات شيميايي يا تلفات رزمي و يا آسيب جسماني بر روي انسان و حيوان گرديده و در رشد ونمو گياهان و نباتات ايجاد دگرگوني كرده و باعث ايجاد پرده دود و آتش مي‌گردد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد شبكه آبرساني شهري

آب يكي از گرانبها ترين منابع طبيعي موجود در كره زمين است . بدون وجود آب ، زندگي مفهوم خارجي نخواهد داشت نه تنها زندگي انسان وابسته به آب است بلكه تمام موجودات و رشد آنها نياز اساسي به آب دارند . تاريخ آب رساني از روزگاري آغاز شد كه بشر زندگي گروهي را برگزيد . لذا براي تأمين آب خود اولين شهرها در كن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد نحوه جمع آوري فاضلاب وپيامدهاي آن در مناطق مختلف تهران

ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شده از توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقش چنداني ايفا نمي‌كند گزارش" شناخت واحدهاي صنعتي شهر تهران – سال 1375 تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه دو را 36 واحد يعني 26/1 درصد كل واحدهاي صنعتي مناطق بيستگانه شهر تهران عنوان كرده اس

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد الگوي ترافيك در آزادراهها

آناليز تجربي ارائه شده در اين مقاله نشان مي دهد كه در نمونه هاي معين چگالي (و همچنين جريان و سرعت متوسط وسايل نقليه) در صفوف بلند آزاد راه ها روند سازگاري را با آنچه كه بوسيله تئوري هيدروديناميك ترافيك پيش بيني شده است ارائه مي‌دهد. اين يافته اينطور نشان مي دهد كه ارزيابي صفوف بلند آزاد راه ها (فواص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد انتخاب روشي مناسب براي بازسازي خلاءهاي آماري بارندگي

اولين قدم در مراحل مطالعاتي يك پروژه آبي، مطالعات هواشناسي است، به طوريكه ساير مطالعات مانند هيدرولوژي، سيلخيزي، فرسايش و رسوب و غيره بر آن متكي است. بديهي است دسترسي به داده‌هاي كافي و دقيق شبكه ايستگاه‌هاي هواشناسي از يك طرف موجب كوتاهتر شدن مدت مطالعات گرديده و از طرف ديگر در بر آورد مقرون به صحت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد قنات

قنات در پهنه وسیعی از جهان از ژاپن تا شیلی گسترده است اما بزرگترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب شناخته می شود اطراف کویرهای ایران است. در این منطقه تکنولوژی قنات از هر لحاظ به تکامل رسیده است. در همین منطقه ضعف عوامل تولید، موجب ضعف و کوچکی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد مفهوم فضا و مكان

« وابستگي انسان به فضا داراي ريشه هاي عميق مي باشد . اين وابستگي از نياز به درك روابط اجتماعي انسان جهت ثبت مفهوم و حاكميت بر دنياي حوادث و رويدادها سرچشمه مي گيرد . » انسان خود را با محيط وفق مي دهد . « بسياري از حركات بشر واگر است بدين معني كه اشياء مورد ارتباط مطابق با چنين روابطي به دوره ن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی