فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت اقتصاد در تعلیم و تربیت هزینه های آموزش و پرورش

مقدمه از نظر اقتصادی تولید هیچ کالا یا خدمتی بدون هزینه نیست هزینه های صریح خدمات آموزشی هزینه های صریح با توجه به مقاطع مختلف زمانی ،اشکال متفاوتی به خود می گیرید. توابع هزینه در کوتاه مدت شکل منحنی های هزینه در کوتاه مدت متاثر از قانون بازده نزولی است. منحنی های هزینه متوسط به طور کلی چهار منحنی ه

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناسایی و درمان افسردگی

افسردگی: چند آمار از هر 20 نفر مراجعه کننده به پزشک عمومی 1-2 نفر افسردگی اساسی دارند 30% تا 70% از بیماران شناسایی و درمان مناسبی نمی شوند 50% از بیماران تحت درمان در عرض 3 ماه داروهایشان را قطع می کنند 40% تا 60% احتمال عود در صورت قطع دارو افسردگی: بیماری غفلت شده اکثر این بیماران بدرستی شناسا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمانهاي مواجه سازي و غرقه سازي توماس استمفل

پيشگيري ازآسيب رواني، فقط از طريق انقلاب جنسي مقدور خواهد بود. علت اصلي آسيب رواني، سركوبي جنسي است و بايد با آن مبارزه كرد. در درون و بيرون آدمها،نيروهائي وجود دارند كه دربرابر ميل طبيعي، خشنودي و سلامت جنسي مقاومت مي كنند.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نتيجه گيري مقايسه اي به سوي درمان فرانظري

افراد متعهد دانش را طبق الگوي خاصي كه سطح رشد شناختي فعلي آنها را توصيف مي كند،سازمان مي دهند پري نه مرحله شناختي را مشخص كرد كه هريك شيوه تفكر نسبت به ماهيت دانش را نشان مي دهند وازلحاظ كيفي با يكديگر فرق دارند . ادامه دیدگاههای تحولی اين چهار مرحله به صورت زير خلاصه مي شود دوگانه نگر كثرت گر نسب

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمانهاي رفتاري جوزف ولپي

اضطراب، مشكل يادگيري نخستين درآسيب شناسي رواني است اما زماني كه اضطراب به صورت يك پاسخ عادي به محركهاي خاص ايجاد مي شود مي تواند جنبه هاي ديگر رفتار را تضعيف كند و به نشانه هاي ثانوي منجر شود. خود اين نشانه هاي ثانوي مي توانند به دليل دردناك بودن، تداعي شدن با ترسهاي آموخته شده از اختلالهاي جسماني ي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روابط بين‌فردي مؤثر

هدف كلي: آشنا كردن و توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه‌ي روابط بين‌فردي مؤثر اهداف ويژه آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم روابط بين‌فردي مؤثر. توانمند‌سازي دانشجويان در زمينه ايجاد روابط بين‌فردي مؤثر. خود شناسي رواني اجتماعي خانوادگي هوشي اقتصادي فيزيكي ديگري شناسي رواني اجتماعي خانوادگي هوشي اقتصادي في

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روان درمانی فردی ،شناختی و رفتاری

روشهای رفتار درمانی در روشهای رفتاردرمانی از نظریه های یادگیری استفاده می شود در این روش اعتقاد بر این است که انسان نه خوب است ونه بد و رفتار به وسیله عوامل محیطی،محرکها ونیازهای فرد بوجود می آید . علل رفتار ناسازگار عبارتند از: 1-عدم فرصت کافی برای یادگیری 2-وجود موانع احتمالی در یادگیری 3-کمبود تج

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قشر مغز

لوب گیجگاهی از دیگر قطعه های مغزی به گوش ها نزدیک تر است قشر شنوایی در این قطعه قرار دارد 1. قشر شنوایی اولیه 2. ناحیه ثانویه شنوایی 1. قشر شنوایی اولیه - در اولین شکنج گیجگاهی و در قسمت وسط آن در قسمت بالا قرار دارد (نواحی 41 و 42 برودمن) 2. ناحیه ثانویه شنوایی ناحیه ثانویه شنوایی (قشر ارتباطی شن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمان فرد مدار كارل راجرز

طبق ديدگاه راجرزتمامي انسانها، يك نيروي انگيزشي اساسي دارند كه گرايش به شكوفايي است به عبارت ديگرگرایش شكوفا شدن درگرايش فطري ارگانيزم به پروراندن تمام استعدادهايش به طوري كه بتواندبه زندگي ادامه دهد وپيشرفت كند. ما با فرآيند ارزش گذاري ارگانيزمي نيز متولد مي‌شويم كه ما را قادر مي سازد آن دسته از تج

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی