فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 4

تحقیق گرفتن مالیات از نویسندگان

طبق بخش " ل " ماده 139 قانون مالیات ها، فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند دبیر و سخنگوی انجمن نویسند گان کودک با اشاره به نشست اخیر هیات مدیره این انجمن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : طبق تبصره

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ماليات ها و خريد هاي دولت

ماليات ها و خريدهاي دولت در اين بخش ما هزينه ها و مخارج بخش دولتي را براي خريد خدمات و كالاهاي نهايي مورد بحث قرار مي دهيم. هرچند ارتباط ما با بخش دولتي در اين خريد ها متوقف نخواهد شد. توجه داشته باشيد كه تاثير دولت دوگانه است؛ دولت مي تواند بر تجميع مخارج و هزينه ها تاثير بگذارد نه تنها مسقيما از

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سه استراتژي پيشنهادي لوئيس براي صنعتي شدن

سه استراتژي پيشنهادي لوئيس براي صنعتي شدن ـ يعني: 1-صادرات هر چه بيشتر فرآورده‌هاي كشاورزي (يا معدني)؛ 2-توسعه اقتصاد خودكفا با تأكيد بر بازار داخلي؛ 3 صدور كالاهاي ساخته شده به تدوين خط مشي‌هاي اساسي و هماهنگ صنعت و كشاورزي نياز دارد. با اين حال بايد اشاره كرد كه ديدگاه لوئيس در زمينة صادرا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آمار ميزان تماشاي تلويزيون در افراد

فهرست مطالب مقدمه محاسبات سوا ل1 نمودار هاي ميزان بيكاري افراد در يك روز ( سوال اول ) نمودار چند ضلعي فراواني نسبي مدت زمان بيكاري افراد در يك روز محاسبات شماره 2 محاسبات سوال 3 نمودار هاي ميزان تماشاي تلويزيون در يك روز ( سوال 3 ) نمودار چند ضلعي تماشاي تلويزيون در يك روز محاسبات سوال 4 محاسبات سوا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جامعه‌ي پساصنعتي تكنولوژي‌هاي جديد، وعده‌هاي جديد

جامعه‌ي اطلاعاتي، جامعه‌ي پساصنعتي، جامعه‌ي دانش محور، جامعه‌ي فكري، جامعه‌ي كامپيوتري: همه‌ي اين اصطلاحات برچسب‌هايي هستند براي درك دگرگوني ژرف جوامع صنعتي در بخش پاياني قرن بيستم. صرف نظر از برچسبي كه به كار مي‌رود، تأكيد اصلي همواره بر اين نكته است كه جوامع صنعتي دارند به شكل تازه‌اي تكامل مي‌ياب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آمار در خصوص منابع آبي

6 – 1 مقدمه در بخش اول و در بحث برنامه ريزي بيان نموديم كه يكي از قسمتهاي مهم در اين فرايند توليد داده هاي مناسب مي باشد. در حقيقت ميزان درستي و درجهُ اطمينان هر نوع برنامه ريزي ارتباطات مستقيم، كيفيت و اعتبار داده هاي ورودي آن دارد. در اكثر برنامه ريزي هاي منابع آب از داده هاي آماري گذشته استفاده م

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نقش مهاجرت در زندگی

مقدّمه: با توجه به نقش مهاجرت(Emigration) به عنوان عاملي مؤثر در جهت افزايش يا كاهش جمعيت هر كشور ,هدف پروژه ي فوق ارتباط بين ميزان سن افراد مختلف(مرد و زن)و ميزان مهاجرت مي باشد. در اين پروژه كه جامعه ي آماري 112 نفر از افراد با سنين م

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آمار تعليم و تربيت

مقدمه ترديدي نيست كه هر گونه تحول اساسي در فرهنگ جامعه ابتدا بايد از معلمان، مربيان و راهنمايان تعليماتي آغاز گردد ، زيرا بدون دسترسي به معلمان شايسته و با صلاحيت نمي توان به توفيق در امر تعليم و تربيت اميدوار بود. به عقيده كارشناسان تعليم و تربيت يكي از شرايط اساسي براي بهره وري جوامع ،دارا بودن ن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بودجه

ج ) كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادي : اين نوع كسر بودجه بر اثر افزايش مخارج عمراني به منظور تقويت زيربناي اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد مي گردد . تقويت زير بناي اقتصادي و اجتماعي در جامعه در طويل المدت به وقوع مي پيوندد و جامعه تحول مي يابد . كسر بودجه عمراني تاحدودي كسر بودجه معقول است كه ابتدا ب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی